TAKO TVRDI  AMERIČKI URED ZA IMIGRACIJE      

Teške muke muči velika većina emigranata u Americi sa prostora Zapadne Bosne ovih dana i mjeseci, u procesu dobivanja američkog državljanstva. Na brojne adrese aplikanat stigla su pisma Ureda za imigraciju koja su pored ispita za državljanstvo i velikih troškova polaganja, podnosiocima molbe za sticanje prava na američko državljanstvo donijela dodatne glavobolje.

Naime, prema navodima pisma koja se dostavljaju aplikantima tvrdi se da je vojska AP Zapadne Bosne Fikreta Abdića  ‘nedefinirana (neodređena/nejasna/ teroristička organizacija’ – undesignated terorist organization) i svima onima koji su aplicirali za američko državljanstvo molba je odbijena. Čak više, ulaze u drugu fazu postupka kada će morati da se brane i dokazuju šta su radili i gdje su bili u toku rata u Krajini, u Bosni, mnogima prijeti čak i zatvor ili deportacija.

Otkuda ovakav zaokret američkih imigracionih vlasti kada su sve do unazad godinu do dvije dana podnosioci aplikacija za državljanstvo sa prostora Krajine polagali i dobili državljanstvo bez ikakvih problema, nije poznato, kao što nije poznato kako i zbog čega je došlo do ovakvog tumačenja američkih vlasti.

Podsjećamo, u pojašnjenju ‘odbijenica’ Ured za imigraciju opširno analizira stvaranje Ap Zapadna Bosna, stvaranje vojske, pominje logore u Velikoj Kladuši i suđenje Fikretu Abdiću za ratni zločin u Hrvatskoj, što je bilo poznato i onda i sada, ali nigdje niti do sada, te radnje nisu kvalifikovane terorističkim, već se utvrđivalo da li je lice koje traži državljanstvo imalo učešća u vojnim aktivnostima a što se, u potvrđenim slučajevima podvodilo pod pojam ratnog zločina.

Veoma šokantna činjenica koja se bazira na definiciji terorizma ovog Ureda i izvještajima novinskih kuća daće novu dimenziju priči o AP Zapadna Bosna ali će i u mnogome promijeniti karakter Krajiške dijaspore. I kontradiktorna je i jednosmjerna. Naime, još prilikom prijema aplikacija za ulazak u USA, američke vlasti su znale da su većina ili skoro svi aplikanti koji su aplicirali iz ibjeglištva, na neki način ‘učestvovala’ u AP Zapadna Bosna, bilo da su se borili u redovima snaga AP ili da su jednostavno boravili i nalazili se na tim prostorima, pa i pored toga, američke vlasti su im dozvolile ulazak i boravak u Ameriku. Sada, petnaest ili više godina moraju dokazivati da nisu ‘teroristi’.

Da li u ovakvim radnjama Ureda ima udjela bh vlasti iz Sarajeva, ostaje da se vidi, ali notorna je činjenica da džemati Amerike, kojih ima po nekoliko u svakom gradu i svakoj državi, sakupljaju informacije o emigrantima sa naših prostora i putem bh ambasada koje su uvezane sa džematima, iste dostavlja američkim vlastima.

Nikome ne smeta da se ispita status svakog pojedinca te da se, ako se utvrdi postojanje ratnih zločina ili bilo kojeg drugog zločina, pokrene i postupak oduzimanja američkog državljanstva ili ekstradicija, u oči bode opis i karakter i vojske i Autonomije sada nakon 25 godina od rata u BiH.

Osim toga, šta sa kvalifikacijom onih koji su za državljanstvo aplicirali i državljantsvo dobili pet godina poslije boravka u Americi a bili su na području AP Zapadna Bosna, da li su oni u povlaštenom položaju u odnosu na ove druge, te zbog čega nakon toliko godina ogroman broj ljudi stavljati u ovakav položaj i dodjeljivati im status eventualnih terorista a da niti u međunarodnim krugovima, niti u Haagu ili pred bh Sudovima, ne postoji nijedna odluka da je ‘Abdićeva organizacija’ teroristička?

Okolnosti da je neko lice u fazi traženja ulaska u USA dalo jedne a u fazi traženja državljanstva drugačije podatke, mogu se ocijeniti kao nevalidne i kao razlog za odbijanje državljanstva, ali ni u kom slučaju nisu dostatne da se neko proglasi mogućim teroristom. Jedan neimenovani izvor, advokat koji je zastupao ovakve slučajeve Bosanaca potvrdio je ovom listu da je razmišljanje oficira za imigracije jako u namjeri ‘da se očisti’ situacija i da će se u tome ustrajati.

Napominjemo da je samo u gradu Utica NY preko 2,000 ljudi sa prostora Zapadne Bosne u cifri od oko 6,000 Bosanaca/Bošnjaka/, dok se tačan broj u drugim gradovima i državama ne zna, a ogroman je. Nezvanično, preko 20,000 lica sa prostora Krajine je u dijaspori. Koliko njih ima a koliko još nije zatražilo ili dobilo državljanstvo, također je nepoznat podatak, ne zna se, međutim ono što se zna je to da na adrese Krajišnika u gradu Utica NY sve češće poštar donosi pisma ‘odbijenice’ sa pozivom u postupak za dokazivanjem statusa učešća u snagama Ap Zapadna Bosna. ‘Učešće u terorističkoj organizaciji Fikreta Abdića’.