Hoće li Tužilaštvo slijedom ‘Inzckovog zakona’ ‘oformiti predmet u vezi Rasima Delića protiv Nađe Berberović Dizdarević?
 

Nađa Berberović Dizdarević unuka Alije Izetbegovića i, kao što je red, direktorica Muzeja ‘Alija Izetbegović’, otvorila je još jednu ko zna koju po redu javnu izložbu fotografija iz porodičnih albuma dinastije Izetbegović u ovom Muzeju. Da raja gleda, da se ‘simbolično‘ podsjeti na datum rođenja svoga djeda (08. august 1925), da nam još više rasvijetli Aliju ‘ne samo kao državnika već i kao političara, mislioca, filozofa koji je uživao u umjetnosti, kulturi i sportu‘, ujedno da se proda koja knjiga iz njegovog silnog opusa i izdavaštva.
Ima tu slika svakakvih, kad se listaju porodični albumi svega se nađe, međutim ovdje i sada samo o jednoj fotografiji sa izložbe. Na kojoj Alija Izetbegović u uniformi i nasmijan otpozdravlja u društvu sa Rasimom Delićem, komandantom glavnog štaba ArBiH, koju ovdje prenosimo.
Riječ je o fotografiji sa osobom koja je kod Suda u Haagu osuđena za ratni zločin 15. septembra 2008. godine na tri godine zatvora.
Podsjećamo, pretresno vijeće je Delića osudilo za zločine koje je počinio odred ‘El Mujaheed’ iz sastava ArBiH nad zarobljenim vojnicima (12 zarobljenih vojnika srpske nacionalnosti) koji su maltretirani, mučeni i premlaćivani uz elektro šokove te primoravani da ljube odrubljene glave drugih zatvorenika, presuda mu je izrečena tek nakon njegove smrti.
Nakon što je par dana prije odlaska Visoki bh predstavnik Valentin Inzcko donio odluku o izmjenama odredbi Krivičnog zakona FBiH o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnog zločina a koji propis je stupio na pravnu snagu, najlogičnije pitanje se ovdje postavlja : da li je ovakvom izložbom unuka Alije Izetbegovića zapravo počinila krivično djelo veličanja ratnog zločina i da li će slijedom toga Tužilaštvo oformiti predmet i voditi postupak!?
Prema slovu Haaške presude Rasim Delić jeste presuđeni ratni zločinac, odredbe Inzckovog zakona kao i lično njegovo pojašnjenje u datim intervjuima govore u prilog  tome da se odnose na pravosnažne presude Suda u Haagu, stoga ostaje da se vidi kako će i da li će reagovati Tužilaštvo. Selektivno ili generalno i jednako za sve?
Naravno, izlišno je ponavljati ali vrijedi napomenuti jer to bh mediji namjerno prešućuju da je kod Suda u Haagu oformljen predmet i vođena istraga i protiv Alije Izetbegovića radi ratnog zločina ali je taj postupak obustavljen kao i u slučaju Franje Tuđmana zbog njegove smrti, međutim Delić je u Haaškom postupku učestvovao i tamo je i osuđen.
‘Slučaj’ Delić će biti interesantno posmatrati i zbog još jednog razloga. Naime, ‘Inzckov zakon’ ne dozvoljava veličanje ratnog zločina ni u imenima i nazivima ulica i drugih javnih ustanova, dok u Bihaću jedna ulica odavno krasi ime ovog bivšeg komandanta ArBiH.

photo : detalj sa izložbe, desno – Alija Izetbegović i Rasim Delić, lijevo je slika sa Safetom Isovićem, legendom sevdaha i članom SDA, arhiv