Kako će mo od juna 2017 kući ?

 

Evropska Unija ‘uzvraća udarac’ Americi.
Nakon 24 mjeseca čekanja da America za određene države članice EU u skladu sa Sporazumom donese odluku o oslobađanju viznog režima na bazi reciprociteta, i nakon što je taj rok istekao, početkom ovog mjesec EU je odlučila suspendovati viznu liberalizaciju američkih pasoša.
Dakle, usvojena je ‘politička komunuikacija’ EU sa USA, Canadom i državom Bruneji po kojoj se u zemlje EU neće moći ulaziti sa pasošima ove tri države bez viza, kao što se činilo do sada.

Evrpska Unija je bezvizni režim tražila za pet svojih članica i to Hrvatsku, Bugarsku, Cipar, Poljsku i Rumuniju, budući da su se i USA, Canada i Bruneiji obavezali da će u određenom roku ispoštovati Sporazum i dozvoliti bezvizni režim za ovih pet članica u svoje države a taj rok je istekao . Ostalo je još do juna 2017 da se preispitaju ovi Sporazumi, a ukoliko se do tada ništa ne promijeni, putnici sa kandaskim, američkim i pasošima države Bruneji će poslije juna mjeseca u države EU moći ući samo sa odobrenom vizom.

Ko je u ovom ‘viznom ratu’ više ‘kriv’ ili više ‘u pravu’, nije teško dokučiti, budući da se sa američkim pasošima putuje skoro po čitavom svijetu bez viza, dok je za ulazak u USA potrebna i viza i dodatne provjere pride.
Ova odluka EU će posebno i više pogoditi turizam, biznis a Boga mi i našu dijasporu u Americi i Canadi.
Jer, postavlja se pitanje kako će mo sada kući, u zavičaj, dolazi ljeto i sezona godišnjih odmora?
A dijaspora je uz manje/više izuzetaka skoro sva obezbjeđena američkim ili kanadskim pasošima.

Oni koji pored američkih i canadskih imaju i domicilne putne isprave ne treba da brinu, oni drugi zasigurno prije putovanja i kupovine avionskih karata trebaju dobro provjeriti gdje će sletjeti? I da li mogu u Frankfurtu ili Brisselu ‘proći’ kao u tranzitu te kako će im biti kad slete u Zagreb ili Sarajevo?