DAN ŠESTI, ISTRAGA SE OTVARA

(UVIDJAJ JE GOTOV)

Moj zadnji boravak u Polju sam proveo u razgovorima i zabilješkama sa zaposlenima, sa direktorima i čisto onako, kao dodatno iskustvo i saznanje. Saznao sam da se ispod nedodirljive maske direktora ovog giganta kriju sasvim obični ljudi, sa istim ili sličnim problemima kao i kod ostalih običnih smrtnika ili funkcionera. Do tada nisam imao prilike sa njima tako razgovarati a i oni kažu da nisu imali prilike upoznati predsjednika Suda sa drugačije strane. Upoznao sam ih jer ih je nevolja otvorila prema svijetu, drugačije ne bih. Znam da im se ovo neće svidjeti ali oni su bili priča za sebe. Odgovarali su jedino Fikretu i on kad ih zovne, to je skakanje u mjestu. Sve ostalo je čista talašika i gubljenje vremena. Pa tako saznajem da ih ima duhovitih, kao što je Bešlagić, da ih ima odlučnih kao što je Husić, zabrinutih i dvoličnih, kao što je Bataković ili bezbrižnih kao što je Šakanović. Ali, moj posao se privodio kraju, i ostalo je još da napravim par fotografija po mom izboru i odabiru i ostatak dana sam proveo u kancelariji Šakanovića. Imao je tajnicu mladu i zgodnu, ljepotica iz Šturlića, koja je stvarno bila u elementu. Ostatak društva je navijao mojoj opuštenosti ali sam morao to sjelo privesti kraju jer su me zvali iz Suda da hitno moram doći tamo. Moja bilježnica je postajala sve deblja, policajci kladuškog MUP-a su završavali svoje poslove i bilo je vrijeme da ovo poprište prepustim daljnjoj sudbini njihovih vlasnika. U zadnjem momentu, prije samog polaska pronašli smo jedan više od pola izgorjeli kanister od plastike, negdje na samom  kraju skladišta. Pakujemo ga u kesu i inspektori kladuške policije ga uzimaju sa sobom. Pozdravljamo se sa osobljem i napuštamo mjesto požara. Nigdje ne vidim Murtića ni buldožera. Ili je odustao ili mu se više ne žuri. A u ovih šest dana, ni jednom se Abdić nije pojavio na licu mjesta u mom prisustvu. Niti me je ikada nazvao. Poruke su samo dolazile sa strane, u smislu: predsjednik je rekao, ili predsjednik traži. Da li je to bilo zaista od njega-ostaće za mene tajna. Od mene nije ništa tražio ni zahtjevao. Vjerovatno zato jer sam bio mala čivija u tom velikom lancu poznanstva i moći. I nisam poznavao nikoga. Eto, čak nisam znao da je ‘moj’ vještak Lipovača ‘zet Pozderaca’, kako mi Dupanović pojasni. A kako je vještak Nurko od rodbine postao tazbina, to zna valjda Dupanović koji je po svaku cijenu htio vještačenje MUPa proglasiti konačnim. Abdića ću kasnije vrlo dobro upoznati.

ISTRAGA POČINJE, osmi dio
Na stolu je spis, predamnom su osumnjičeni. Rakinić je ‘složio’ zahtjev za istragu, ja treba da ga ‘presložim’. Optuženi su Bešlagić, Bataković i Munjaković. Pozivam osumnjičene, tužioca i zakazujem istražno ročište. Imam nalaz vjestaka Bore i Nedžada, imam nalaz vještaka Nurke. Spis je podebeo, izjave su unutra, fotografije… Gledam istopljeni dio Agrokomerca u vatri i čeliku, gledam fotografije peći… Nikada nije više i najednom islikana i opisana termoakumulaciona peć kao u ovom slučaju. Imao sam je u svom iznajmljenom stanu, u kući hodže Mujkić Ferhata, u naselju Zagrad. Dvojka, izduvava dobro, grije kao luda, a računi za struju..hm, a stalno odgrćem stvari od nje i papire koje moja kćerka vuče sa sobom po sobi…

Zakazujem pretres, dolaze osumnjičeni. Iskazi, priče, evidentiranje svjedoka….Prvo ročište nagovještava tmurnu atmosferu. Direktori A/C zabrinuti, uplašeni. Ne možeš ih prepoznati kad uporediš njihov držanje i izgled pa i ponašanje prije požara i sada. Ispitujem ih redom, onako kako su navedeni u zahtjevu za istragu. Njihovi zapisnici o saslušanju kod radnika MUPa su opširni. Gdje, kako, kada i zašto..Putovanja, krediti, plaćanja. Sud za prekršaje, kazna, kupovina, nadzor.. Odvelo bi u beskonačnost navođenje izjava. Ukratko, osumnjičeni se ne osjecaju krivima. Bešlagič M. tvrdi kako peć nije mogla zapaliti pogon, ne na način kako tvrdi tuzilac Rakinić. On je doslovce prepisao dispozitiv prijave MUP’a. Rahmetli Munjaković (ubijen napadom diverzanata V Korpusa Armije BiH na “Velkaton” početkom međumuslimanskog sukoba 1993, u svojstvu policajca, op.aut.) tvrdi da je kao šef obezbjeđenja Kompleksa poduzimao sve radnje koje su bile nužne za bezbjedno funkcionisanja procesa rada i zaštite rada, Bataković je objektivno odgovoran jer je u vrijeme požara bio direktor i uopšte ne shvata kako može biti odgovoran za požar a nije ga ni podmetnuo niti želio. Štete procijenjene po radnicima MUP’a su ogromne..

(“POŽAR JE PODMETNU” – u potpisu RADNIK)

Dobivam i prvo anonimno pismo da je požar podmetnut. U potpisu: radnik. Nije me to anonimno pismo nimalo zbunilo. Znao sam kolika je ljubav i privrženost između radnika Agrokomerca i firme postojala. I koliko je duboka ta veza. Bez obzira što su plaće kasnile i što se dobar dio radnika intimno žalio na visinu plaće, svi su bili neraskidivo vezani za taj kolektiv. Svaki od radnika je imao radno mjesto u svom mjestu, imao je kakvu-takvu plaću a mogao je njivu obrađivati. Dakle, biti zemljoradnik i uposlenik. Biti zaposlen a biti kod kuće. Mislim da je to ono odlučujuće što je ljude vezivalo za ovaj kolektiv. Osim toga, šta god usije i oplodi-mogao je isporučiti svojoj firmi ; od divljih kestena koje je sakupljao oko kuće i pečuraka, do šljive, jagode ili krastavca. A plata..Eh…Plata je posebna priča.
Mene je više impresionirao i uplašio nalaz Nurke L. Kaže: uzrok požara nije T/A peć. Ne kaže decidno šta jeste uzrok ali decidno isključuje strujnu peć. Potpuno oprečno-suprotno mišljenje radnika MUPa. Dva nalaza o istoj stvari dijametralno suprotna. U tom slučaju moram izvršiti super- vještačenje. Nisam ja mađioničar pa da sam odlučim. Rakinić-tužilac se slaže sa tim.
Radnici sa obezbjeđenja, portiri, sekretarice i službenici, svi su suglasni da je peć postojala ali da ona postoji u svakoj kancelariji. Da je navečer isključivana a da je ostajala u položaju ‘izduvavanja’ (da izbaci akumuliranu toplotu), da su postojale kontrole vatrogasaca, da …Riječju : bilo je pažnje i kontrole. Niko ne navodi nikakve anonimne pozive. Instalacije i aparati su kontrolisani u pravilnim i traženim rokovimač to potvrđuju potvrde ovlaštenih servisa, niko se ne može izjasniti odakle je vatra prvo primjećena.. I sve tako.

Anonimno pismo pokazujem tužiocu, on je oprezan. A i šta bi. Anonimke se ne mogu ni provjeriti niti zaslužuju mnogo pažnje u istrazi. Osim opreza. A moj oprez se kretao u domenu dva oprečna nalaza. Dalje nisam ni smio niti mogao ići.

ISTRAGA SE KOMPLICIRA, deveti dio
Uvijek i obavezno-to su nas učili u školi, kada imaš dva službena nalaza o istoj stvari koja su različita-slijedi dodatno vještačenje. Tako sam i ja postupio. Odabrao sam renomiranu firmu ‘PASTOR’ u Zagrebu, koja je specificirana za požare i vatru. Zahtjev, novac (ah kako je to bilo teško urediti sa skromnim sudskim budžetom) i dobivam ime vještaka sa popisa Zavoda za vještačenje Zagreb iz te ustanove koji će doći u Kladušu. I on želi da pregleda T/A peć. Zamislite da je nisam dovezao u zgradu Suda? Ipak sam učinio pravu stvar, zar ne, a vještaci MUPa su oj potez smatrali ‘bespotrebnim’ i suvišnim! Osjetio sam izvjesnu olakšanje jer nisam propustio radnju zbog koje bi mogla čitava stvar sa strujom pasti u vodu. Određujem termin. Oni dolaze, pregledaju, slikaju (opet) i peć i mjesto požara, uzimaju cijeli spis i ostavljam im rok od 15 dana da mi dostave svoj nalaz. U međuvremenu čačkam po sudbinama i događaju. Ispitujem sve redom. Od portira do osumnjičenih. Oni su uvijek prisutni. A iz zapisnika MUPa se vidi da su inspektori o svemu više pitali nego o požaru. Gdje su direktori dizali kredite (poslije će jedan od njih, Husić Šemsudin, zbog kredita fasovati zatvor), kuda su putovali, da li je ovo ili ono plaćano mjenicama… Ko je odgovorna osoba, ko je supotpisnik.. I sve tako. A direktori Agrokomerca odgovaraju na sva pitanja. I kako su samo uljudni. Ma ko je to rekao kako se sa direktorima A/C ne može razgovarati.

Ovaj moj sarkazam proističe iz nesporne činjenice da ih prije požara nisam nikada mogao dobiti na Sud čak ni kao svjedoke. To tvrdim odgovorno i sa iskustvom iz drugih radnih ili imovinskih sporova u kojima sam mogao samo sjediti, odgađati rasprave i pisati urgenicije. Čak ih ni policija ‘nije mogla pronaći’. Asima Kajtezovića, jednog uz plejade direktora Agrokomerca a bliskog rođaka žene Fikreta Abdića, nisam mogao dobiti, nisam ga mogao ni privesti jer ga je policija bukvalno zaobilazila. Jednom prilikom sam zvao Delića (Husein Delić, načelnik MUP-a) zašto se naredba ne izvršava i ne dovede Kajtezović, zamjenik Fikreta Abdića, a on mi odgovra da je Asim na putu. Kažem mu da je on u uredu, jer sam ga vidio kada sam na pauzi za ručak kupovao novine, ali Delić me ubjeđuje suprotno. Postao sam slijepac. I ne samo njega. Ni jednog. A čak je bilo slučajeva da pravnik Agrokomerca koji je imao tri moje plaće, i koji je bio iz Sjenice (Sandžak, op. aut.) dolazi na raspravu sa samo i uvijek istim prijedlogom: ‘mogu li odgoditi raspravu da se izvrši priprema’. A imao je mjesec dana na raspolaganju. Na slijedeću-pravnik pošalje svoju zamjenicu koja o predmetu nema blage veze. Njegovo ime je Rahić Hkkija. Pominjem ga sa zadovoljstvom upravo iz razloga jer se Fikretu Abdiću pripisivalo sve i svašta a nikada mu se nije dalo u zasluge da je u njegovoj firmi bilo Sandžaklija. I previše.

NALAZ VJEŠTAKA IZ ZAGREBA JE ISKLJUČIO T/A PEĆ KAO UZROK POŽARA, deseti dio
Dobiveni nalaz iz Zagreba je bio opširan. Požar se naravno ne dovodi u sumnju ali se sa stopostotnom vjerovatnošću isključuje peć kao uzrok požara. To je tvrdio i naš vještak Lipovača. I navodi se da bi, ako bi peć uzrokovala požar, moralo sve u njenoj neposrednoj blizini biti stopljeno i spaljeno a ona sam pogotovu. A nalaz na terenu pokazuje da su nosivi zidovi hala više nastradali požarom na drugim mjestima nego na mjestu gdje je peć bila. A sama peć je skoro u funkciji. Par kablova je nagorjelo, izolacija djelimično uništena, čak je i termostat ostao do kraja neistopljen. Dosta toga sam primjedbama isporučio na uviđaju vještacima MUPa ali tome nisu davali nikakvu pažnju.
Ha! Osumnjičeni Bataković se obradovao, Munjaković je samo radosno žmirkao a Bešlagić je bio vidljivo sretan. Tužilac odustaje od istrage. Ne može drugo ništa jer sve bi na Sudu otpalo. Aninimno radničko pismo je proslijeđeno MUP-u u Bihaću ali se na njega niko nije očitovao niti je istražnom sudiji došlo šta u povratu. Donosim rješenje o obustavi istrage. Interesnatno je kako je ondašnji sistem bio zanimljiv. Imaš zahtjev za istragu, imaš osumnjičene i hrpu papira. Poslije nekoliko mjeseci cijeđenja obustaviš postupak, Tužilac se složi sa zahtjevom ili se žali (u ovom slučaju se nije žalio), rješenje o obustavi postane pravosnažno i sve izgleda kao u najboljem redu. Ali..

I dalje imam pred sobom spis koji je spreman za arhivu, imam požar velikih razmjera, imam ogromnu štetu. Imam slobodne osobe koje su do jučer bile osumnjičene ali nemam krivca. Nemam koga suditi. I ja i Tužilac, svi smo zadovoljni, osumnjičeni poseno ali šta je sa požarom…? Niko dalje ne ispituje ništa. Sjetih se jednog slučaja kada je nestao kamion kafe iz pogona A/C. Imao sam u pritvoru vozača koji je dobro odrobijao dok istraga nije završena. Poslije je bio optužen pa suđen, pa na kraju oslobođen. Presuda je poslije žalbe Tužioca išla i na Viši Sud i u Vrhovni Sud BiH i postala pravosnažna, čovjek je nakon par godina odahnuo. Slobodan je. Ja sam odahnuo jer sam riješio spis, Tužilac je riješio predet a MUP svoju prijavu i svi smo zadovoljni. Ako se izuzme pritvorski dio vozača koji je vraćen na posao. Ali…Nikada više niko nije istraživao šta je sa kamionom kafe. Koja je stoposto nestala. Dobar sistem, a?!

Moji osumnjičeni su nestali iz moga sjećanja. Nisam baš patio za svojim ‘klijentima’. A i kako bi i zašto? Nisam doktor ili mehaničar. Sudija sam i ne mogu da žalim za svakim osumnjičenim. Pa moje zanimanje je da zatvaram ljude. Međutim, intimno, bio bih uvijek sretan kada bi mi presuda došla potvrđena iz Višeg Suda. To je bio nekakav signal unutrašnjeg zadovoljstva i satisfakcije, makar i ne bilo tako kako sam presudio.

slijedi : MJENIČNA AFERA
photo : poznate majske parade Agrokomerca, arhiv