Tags archives: bajro-smajic-hadzija-utica-ny

Hadžija otkazao sahranu

•••
Utica NY, dvije slike i prilike : *Bajro Smajić vlasnik džamije i šef džematskog odbora i džematskog groblja u džematu 'West Bosnian Islamic Center of Utica NY' odbio sahranu umrle žene samo zato jer je Hrvatica iz mješanog braka, druga bosanska džamija prihvatila sahranu ali bez objave umrlica na svojim web i face glasilima * Imam u crkvi konvertovanoj [...]

Kome ide 'autonomaški zekjat'?

•••
Utica NY : Muslimanski PDV zvani zekjat sakupljaju sve džamije u Americi ali različito ga troškare, no jedno im je zajedničko : za sve njih to je 'prihod' za krpljenje 'rashoda'   Polemika i oštra analiza kritika koju je otpočeo publicista i novinar Fatmir Alispahić u seriji emisija 'Defter hefte' prema Islamskoj Zajednici BiH izbacila je tone kri[...]