Velika Kladuša : Nešto novo iz Laburističke stranke BiH

 

Političke stranke pripremaju i organizuju Kongres kao najviši centralni organ da upoznaju svoje članstvo i javnost o radu, o programima za buduće djelovanje a posebno da se verifikuju mandati najviših političkih funkcija u stranci. Potvrdom dotadašnjih nosilaca funkcija ili izborom novih.

Najnormalnije, a valjda tako i pravna akta stranke regulišu, Kongresu prisustvuju pozvani delegati stranke koji će donositi odluke, mogu se pozvati i počasni članovi ili gosti. U istoriji političkog višestranačja u BiH nije zabilježeno da se u najavi Kongresa javnost obavještava da je ‘ulaz besplatan’, niti je zabilježeno da se ulaznice za Kongres naplaćuju.

Laburisti BiH u Velikoj Kladuši su uz svoj Kongres najavili ‘ULAZ JE BESPLATAN’, i još bizarnije : ‘Organizovan je javni besplatan prijevoz iz svih pravaca’, javi se u ‘Izan Trans’. Kao na kakvu žurku, veselicu, u konkretnom slučaju poziv Laburista sa njihove zvanične web stranice izgleda i zvuči kao poziv za novogodišnje slavlje.

Omaška, nespretnost ili ciljan potez, ko zna?
Svega pomalo. Vodstvo Laburista je poznato po svojoj ljubavi prema veselicama i žurkama i zabavama za raju, čak se i opštinski budžet koji je pod njihovom kontrolom u dobroj mjeri relaksira na troškovima za olimpijade, puzijade, teferiče i kojekakve zabave za narod, međutim nespretno i degutantno, pa ako će te pravo i patetično zvuči poziv na Kongres uz organizovan dolazak ‘iz svih pravaca’ i uz veselje. Makar se oficijelno održao Kongres a odmah poslije njega i zabava. Jer, kao što rekosmo, delegati nižih organa Partije održavaju Kongres i donose odluke, uz potreban broj po odlukama partijskih organa.

Ili, možda Laburisti hoće da ih zbog slika na face profilu ima što više?

Pa dobro, ako je tako, ako je to nova politička praksa, Bujrum onda, na Kongres!.
Uz Haku Obića, Hasiba Murtića ili Mersu Miljković. A sve free. Bez ulaznice, molim!

photo : screen Laburisti Velika Kladusa, oficijelna web stranica