Da li je iko igdje vidio u novinama i inače u medijima da se traži novac za liječenje generala Sakiba Mahmuljina u Turskoj?

 

Dok je vođen krivični postupak protiv ratnog generala Sakiba Mahmuljina zbog ratnog zločina, država je plaćala advokate ‘svom’ ratnom zločincu, a ne radi se o malim parama. Nije trebalo da se za njegovu odbranu zovu ‘merhamet’ telefoni, da se šalju ‘pomoziba’ sms poruke. Generalu je plaćena odbrana jer je kažu to zaslušio, ‘borio se i odbranio državu’. Kad je Sud nakon višegodišnjeg procesa donio presudu da je Mahmuljin kriv za ratni zločin i kad je takva odluka potvrđena a Sakib trebao da ide u prdekanu da odleži osam godina zatvora, Sakib se ‘naprasno rabolio’ i zgladio u Tursku. Naravno, presuđeni ratni zločinac je pobjegao da ga ne sustigne zaslužena kazna, u vezi navodne njegove  bolesti nije objavljena ni dijagnoza ni terapija ni potreban iznos za liječenje, ni gdje će se liječiti i gdje će boraviti, ništa osim već poznatog što proizilazi iz svega do sada dostupnog javnosti : spašava se guzica generala, general nije ni bolestan. No, čak i da je sve sa njegovom bolešću tačno, da je na liječenju i da za to treba para, država bi se potrudila za ‘svog zločinca’, ne bi za njega pekli i prodavali kolače i pite nadajući se da će se ukupit koja marka ili euro.

Kad se juna ove godine ministar unutrašnjih poslova Admir Katica naprasno razbolio, otputovao je na liječenje u Tursku, zapravo prebačen iz naše bolnice u ‘bratsku’, nije bilo nikakvih pojašnjenja ni poziva za naknadu trškova i smještaja. Primjera ovakvih ima dosta, ali više je onih u kojima se traži pomoć od naroda, gdje se traže mali novčani iznosi a nedostupni bolesnima, svaki dan nas sa tim zatrpavaju. Ili se traži za liječenje djece ili za borce ArBiH ili za djecu siromašnih. Organizuju se silne ‘kolačijade’, ‘pitijade’ i štokakve druge ‘jade’ samo da se za siromahe i bolesne sakupi potreban novac za liječenej vani.
Šta nam ovakvi primjeri pokazuju?
Prvo, da naš zdravstveni sistem ne zadovoljava potrebe njenih građana a uzima i bukvalno otima silnu lovu iz budžeta. Česti odlasci vani na liječenje govori nam da naš zdravstveni sistem nema prave stručnjake i ako ih ima, da nema odgovarajuću opremu i sredstva. Ujedno, budući da neki bolesnici lako dobiju uputnicu i pokriće troškova plaćanja liječenja vani a neki nikako, to nam kazuje da je korupcija i nepotizam na sceni kad se ‘preko veze’ može do zdravlja ili umrijeti ako to nemaš. Tada si ostavljen na milost i nemilost dobročinstvu naroda, sadaka sreći i nadi koja je sve što ti preostaje.

Prije neki dan se u novinam traži pomoć za Vahidu Bešlagić iz Ključa bivšu pripadnicu ArBiH koja je ranjavana nekoliko puta i koja je kako kažu ‘ušestvovala u oslobađanju naše države’. Ratni je vojni 80% invalid i za njen tretman u Turskoj je potrebno 23.000 eura, moli se pomoć. Novac se može uplatiti na žiro -račun otvoren u Sparkasse Bank, agencija Ključ, Branilaca bb. Kao primalac donacije označena je organizacija ratnih vojnih invalida opštine Ključ, potrebno je da naznačite u rubrici ‘svrha uplate’: Za liječenje RVI Vahide Bešlagić, broj žiro-računa je 199-04400020024-69, dok je za uplate iz vana potrebno još podataka. Swift Code : ABSBBA22XXX, IBAN : BA391990440002002469 i obavezno uz uplatu dodati naznaku ‘uplata za liječenje Vahide Bešlagić’

Ova bolesna žena koju naravno ne znam je učestvovala u odbrani BiH, ranjavana je i ispunjava sve uslove da joj država pomogne, to je za državu sitnica. Tim prije jer svaki dan, bukvalno svaki minut bh političari, mediji i Islamska Zajednica BiH patetično ponavljaju da im je država iznad svega, govore o ‘kulturi nezaborava’, ponavljaju do besmisla i bezobrazluka frazu ‘kako neće nikad zaboraviti poginule i preživjele borce’ i invalide, u stvarnosti izgrađuju ‘kulturu bezobrazluka’ i nezasićenosti pljačom, kriminalom i nepotizmom. Bolesnu sirotinju ostavljaju narodu i sadaci, to je prava istina.
Lažovi bez obraza, moćnici van zakona, usrane patriote koje zaslužuju samo prezir i zatvor.
Čisto sranje kroz gusto bh granje.

photo : lijevo – bolesna Vahida Bešlagić iz Ključa koja moli za pomoć u liječenju, desno – ratni snimak, arhiv